research
  • 29 Apr
  • 2022

Áhré mot hetiszakasz (Vájikrá könyve 16:1-18.30)

A hetiszakasz elsőként a főpap (kohén gádol) Jom Kippur napján teljesítendő szolgálatával foglalkozik. A második rész a bálványimádástól való eltávolodásról szól, ennek vallási és magánéleti vonatkozásait részletezi.

 

Egy gondolat a hetiszakaszból:

“Mert e napon szerez engesztelést értetek…megtisztultok az Örökkévaló színe előtt minden vétketektől” (16:30). Innen is kiderül: Jom Kippur napja nagy lehetőséget jelent mindenkinek. Ráv Gedálja Schorr (1910-19799 szerint e vers arra utal, hogy a bűnök eltávolításának két aspektusa van: az engesztelés és a megtisztulás. Az isteni akarat ellen cselekvő emberrel két dolog történik: vétkessé válik Isten előtt, valamint a további helytelen tettek elkövetésével szembeni ellenállása gyengül. Az engesztelés által a büntetés felelőssége lekerül róla, de mivel az ellenálló képessége gyengült, ezért az általa elkövetett bűnök következményei vele maradnak, amíg meg nem tisztul ezektől. Bölcseink arra is figyelmeztetnek, hogy Jom Kippurkor csak az Örökkévaló előtt tisztulunk meg, de az embertársainkon ejtett sérelmek rendezésének feladatát – az engesztelés feltételeként - Isten meghagyja nekünk.

 

5782. Niszán 28.

Sábát sálom, békés szombatot mindenkinek!

Darvas István rabbi

Események

Közösség