research
  • 16 Sep
  • 2022

Ki távo hetiszakasz (Dvárim könyve 26:1-29:9)

A hetiszakasz dióhéjban:

 A szidra elején arról olvashatunk, hogy Mózes utasítja a népet, hogy amikor Izrael földjén élnek majd és megművelik a földet, akkor az elsőként megtermő gyümölcsöket („zsengék”) vigyék fel a Szentélybe, hogy hálát adjanak érte Istennek. A hetiszakasz tartalmazza a levitáknak és a szegényeknek adott tized törvényeit is, valamint részletes utasításokat arra vonatkozóan, hogyan kell a Gerizim és az Éval hegyén kihirdetni az áldásokat és az átkokat. A szöveg második fele az ún. „toháhá”, vagyis a feddések részletezése. Mózes felsorolja azokat az áldásokat, amelyekkel az Örökkévaló megjutalmazza népét, ha követik a Tóra törvényeit, majd igen kemény beszámoló következik annak következményeiről, ha eltérnek az isteni parancsoktól.

 

Egy gondolat a hetiszakaszból:

 “És lesz, mikor bemész az országba, melyet Örökkévaló Istened ad neked birtokul és elfoglalod és letelepszel benne. Akkor vegyél a föld minden gyümölcsének zsengéjéből, melyet betakarítasz országodból, amit Örökkévaló Istened ad neked, tedd kosárba és menj arra a helyre, melyet kiválaszt Örökkévaló Istened, hogy lakoztassa ott nevét” (26:1-2).

Az Ország földjét megművelő emberek érthető módon gyorsan eljuthattak addig, hogy úgy érezzék, a sikeres termés kizárólag a kezük munkájának köszönhető. Rabbi Jichak Arama szerint a zsengék előírása többek közt azt a célt szolgálta, hogy felismerjék a fenti versben („az országba, melyet Örökkévaló Istened ad neked“) elrejtett igazságot: Izrael egyedüli tulajdonosa az Örökkévaló, és a föld minden áldása is Tőle van.

A zsengék bemutatása által Rabbi Azarja Figo szerint elsősorban két rossz tulajdonságot lehetett kordában tartani, a falánkságot, illetve a gőgöt. A mester szerint amikor az ember meglátta az első néhány gyönyörű fügét és szíve szerint azonnal megízlelte volna, legyőzte (rossz) ösztönét és az égnek szentelte azokat, kijelentve: “íme, ez bikkurim (zsenge)”. A gőg vonatkozásban azért volt hasznos a micva, mert még a legnagyobb hatalmú embereknek is maguknak (és nem küldött által) kellett kosárban felvinni a gyümölcsöket a Szentély udvarába és átadni azokat a szolgálatban lévő kohénoknak.

 

Sábát sálom, békés szombatot mindenkinek!

 

  1. Elul 20.

 

Darvas István rabbi

Események

Közösség