Leendő elsősök beiratkozása

Tisztelt (leendő elsős) Szülők!   Iskolánk harmadik hete zárva tart, a tanítás és minden egyéb, az iskolát működtető tevékenység elektronikusan zajlik. Ezért a következő tanévre való beiratkozást is kénytelenek vagyunk így bonyolítani. Azok a szülők, akik korábban értesítést kaptak gyermekük felvételéről, szíveskedjenek a következő iratokat  OM azonosítóját (NAGYON FONTOS! - óvoda tud információt adni róla) születési anyakönyvi kivonatát vagy személyi igazolványát TAJ kártyáját lakcím kártyáját (a következő felsorolás opcionális, nem minden gyermek esetében szükséges, csak ha rendelkeznek vele) ha nem magyar állampolgár a gyermek, útlevelét vagy tartózkodási engedélyét 3 vagy több gyermek esetében a családi pótlék összegét igazoló bankszámlakivonat azon részát, vagy a postai utalvány másolatát tartósan beteg gyermek esetén a hatósági igazolványát - ha ez nincs, akkor a tartósan beteg gyermek szakértői és rehabilitációs bizottság által kiadott érvényes szakvélkeményét orvosi szakvéleményt, amely olyan problémáról szól, amely érinti az iskolai munkát, vagy étkezést amennyiben már ismert tanulási problémája van, az erről szóló pedagógiai szakszolgálati szakvéleményt, vagy a már megállapított SNI státusz határozatát ha rendszeres gyermekvédelmi segélyben részesül a határozatát elvált szülők esetében az iskolaválasztásra vaonatokó beleegyező nyilatkozatot elvált szülők esetében a gyermekelehlyezésre vonatkozó bírósági határozat erre vonatkozó kivonatát LEFOTÓZNI, vagy SZKENNELNI és elküldeni a scheiber@scheiber.hu e-mail címre. Ha a szükséges iratrok megérkeznek, a gyerekek bekerülnek az Oktatási Hivatal által működtetett elektronikus nyilvántartó rendszerbe, valamint Önök egy BEFOGADÓ NYILATKOZAT elnevezésű e-mailt fognak kapni, amellyel bizonyítani tudják, hogy  a rendelet szerinti beiratási kötelezettségüknek elegett tettek.  Együttműködésüket előre is köszöni az Iskolavezetés! 

Események

Közösség