research
  • 23 Sep
  • 2022

Nicávim-Scheiber 5782

A hetiszakasz dióhéjban:

 Mózes halála napján összegyűjti a zsidó népe tagjait, hogy szövetségre lépjenek az Örökkévalóval. Ezenfelül figyelmezteti őket a száműzetésre és a Szentföld elnéptelenedésére, ami akkor következik be, ha Izrael elhagyja Isten törvényeit, de biztosítja őket, hogy végül megtérnek, és akkor a Világ Alkotója is visszatér népéhez a Földre. A hetiszakasz a választás szabadságáról és az istenhez való megtérés jelentőségéről is részletesen szól.

 

Egy gondolat a hetiszakaszból:

Ros Hasana lesz vasárnap estétől, elkezdődik a Jom Kippurig tartó tíznapos időszak, amelynek meghatározó fogalma a megtérés (tesuvá), vagyis helytelen tetteink megbánása, az azoktól való eltávolodás, egyben egy új, az embereknek és Istennek egyaránt szimpatikusabb életmód és gyakorlat kialakítása. A szombaton olvasandó tórai rész is érinti a megtérés témakörét: „És megtérsz Örökkévaló Istenedhez, és hallgatsz szavára, pont ahogyan parancsoltam neked ma, te és gyermekeid, egész szíveddel és egész lelkeddel” (30:2). Tapasztalataim szerint sokan a másik ember megtérésének sikeres vagy éppen kevésbé sikeres voltával nagyobb örömmel foglalkoznak, mint a sajátjukkal, egyszerűbben szólva: néha túlzottan kritikusan nézik felebarátaikat. Lehet persze, hogy a jobbítás vágyától hajtva tesznek így (????), de nem elképzelhetetlen, hogy az önkritika hiánya, vagy az önvizsgálattól való félelem, esetleg az ezekből is fakadó tehetetlen düh inspirálja a kritikai szellemet. Hogyan tudjuk eldönteni, hogy a kritikánk megfogalmazásakor mi motivált? Csak arra kell emlékeznünk, hogy kínáltunk-e megoldási javaslatot a rossznak gondolt helyett, illetve megtettünk-e mindent, hogy az ötletünk működjön a gyakorlatban is. Ha két nem, vagy csak egy igen az őszinte válasz, akkor mindössze annyi történt, hogy feleslegesen jártattuk a szánkat. Nagyon sok sikert kívánok a sikeres önvizsgálathoz! Legyen mindenkinek jó és édes éve, sáná tová umetuká!

 

  1. Elul 27.

 

Sábát sálom, békés szombatot mindenkinek!

Darvas István, rabbi

Események

Közösség