research
  • 02 Sep
  • 2022

Softim hetiszakasz (Dvárim könyve 16:18-21:9)

A hetiszakasz dióhéjban:

Mózes utasítja Izrael népét, hogy minden városba nevezzenek ki bírókat (softim) és rendfenntartókat. "Igazságot, igazságot kövessetek" - parancsolja nekik, és a korrupció, illetve a kivételezés elkerülésével kell azt gyakorolniuk. A bűncselekményeket aprólékosan ki kell vizsgálni, és a bizonyítékokat alaposan meg kell vizsgálni - legalább két hiteles tanú szükséges az elmarasztaló ítélet meghozatalához és a büntetéshez.

Minden nemzedékben - mondja Mózes - lesznek olyanok, akiket a Tóra törvényeinek értelmezésével és alkalmazásával bíznak meg. "Aszerint a törvény szerint, amit tanítanak neked, és az ítélet szerint, amire utasítanak, cselekedj; ne térj el attól, amit mondanak neked, se jobbra, se balra".

A hetiszakasz említi a bálványimádás és a varázslás tilalmát is, a király kinevezésére és viselkedésére vonatkozó törvényeket, valamint a véletlenül gyilkosságot elkövetők számára létrehozandó "menedékvárosok" alapelvét. A háború számos szabálya is szerepel: szó esik a harc alóli mentességről, valamint tanulunk arról a követelményről, hogy egy város megtámadása előtt békefeltételeket kell felajánlani.  Fontos gondolat az értéket képviselő dolgok indokolatlan elpusztításának tilalma, amit jól példáz az a törvény, amely megtiltja, hogy ostrom esetén gyümölcsfát vágjanak ki. Zárásként az eglá arufá törvényével találkozunk, azzal a különleges eljárással, amelyet akkor kell követni, ha egy embert ismeretlen gyilkos öl meg, és a holttestét egy mezőn találják meg -, amely hangsúlyozza a közösség és vezetőinek felelősségét nemcsak azért, amit tesznek, hanem azért is, amit megakadályozhattak volna.

Egy gondolat a hetiszakaszhoz:

A szidra talán legtöbbet idézett verse: „Igazságot, igazságot üldözz, hogy élj…”(16:20), amit sokféleképpen értelmezték bölcseink, elsősorban az igazság kifejezés ismétlése keltette fel érdeklődésüket. Könnyen lehet, hogy a Tóra itt arra hívja fel figyelmünket, miszerint minden vita, nézeteltérés, véleménykülönbség során tudatában kell lennünk, hogy legalább két igazság van, az egyik a miénk, a másik pedig vitapartnerünk igazsága. Aki ezt megérti, az soha nem minősíti a vele ellenkező álláspontot, világnézetet valló embert a napjainkban sokszor hallható minősíthetetlen stílusban, hanem érvekkel, a másik emberi méltóságát tiszteletben tartva próbál hangot adni (rész)igazságainak. A micvák gyakorlóinak világosan kell látni, hogy az Örökkévaló az egyetlen, aki az igazságot birtokolja, a földi halandóknak csupán szeleteket adott. A pászuk figyelmeztet, hogy csak az igazság üldözése által élhetünk, azaz önmagunkkal és környezetünkkel csak akkor lehetünk harmonikus viszonyban, ha folyamatosan keressük („üldözzük”), de legfeljebb csak pillanatokra hisszük el, hogy meg is találtuk az igazságot.

  1. Elul 6.

Sábát sálom, békés szombatot mindenkinek!

Darvas István rabbi

Események

Közösség