Pályázat az Alkotó Ifjúság Alapítvány tanulmányi ösztöndíjának elnyerésére 2023/2024. tanév

Pályázat az Alkotó Ifjúság Alapítvány tanulmányi ösztöndíjának elnyerésére
2023/2024. tanév

Az Alkotó Ifjúság Alapítvány kuratóriuma a 2023/2024. tanévre is meghirdeti a tanulmányi ösztöndíj pályázatát.

Mindazok a scheiberes diákok pályázhatnak a havi rendszeres anyagi támogatásra tanulmányi ösztöndíj formájában, akik képességeiknek megfelelően tanulnak, szorgalmukkal és magatartásukkal mintát szolgáltatnak a többi scheiberes diáknak, vagy az előző tanévben eredményesen korrepetálta egy tanulmányi ösztöndíjas, valamint szociálisan is rászorulnak az anyagi támogatásra.

A 2023/2024. tanévre a pályázók közül a 10 legjobb pályázatot benyújtó diák nyerheti el a támogatást, mely 2023. szeptember -2024. júniusi időszakra havi 20.000 Ft személyenként.

 

A pályázat célja:

A BZSH Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola pályázó tanulói tanulmányi feladataikat képességeiknek megfelelően végezzék, eredményeiken javítsanak, ill. tartsák meg az elért jó eredményeiket. Lehetőségeikhez mérten törekedjenek a legjobb tanulmányi eredményre, induljanak minél több tanulmányi- és sportversenyen, méretessék meg tudásukat, ezáltal szerezzenek saját maguknak és iskolájuk közösségének is dicsőséget. Önkéntes munkájukkal támogassák a gyengébben tanuló társaikat.
Magatartásukkal is mutassák meg tanulótársaiknak, hogy kiérdemelték az Alkotó Ifjúság Alapítványának rendszeres anyagi támogatását, ugyanakkor ezzel az anyagi támogatással hozzájárulhatnak családjukban meglévő anyagi nehézségek enyhítéséhez.


Pályázati feltételek:

Ezen a pályázaton azok a scheiberes diákok pályázzanak, akik

  • vállalják, hogy a tanulmányi eredményükön javítanak: a 2023/2024-es tanév során a tanulmányi átlagukat tekintve 1 egész jegyet, vagy amennyiben ez a már meglévő jó eredményük miatt nem lehetséges, akkor
  • vállalják, hogy megtartják a korábbi jó (jeles vagy kitűnő) eredményüket.
  • vállalják, hogy magatartásukkal és munkájukkal támogatják az osztályközösségüket. (pl.: a DÖK munkájában, különböző osztály- ill. iskolaszintű szabadidős programok szervezésében, lebonyolításában, stb).
  • vállalják, hogy a gyengébben tanuló társaikat (legalább egy diáktársat) egy-egy tantárgyból rendszeresen korrepetálják. A korrepetálásuk eredményét a tanév félévének záró jegyei tükrözzék, vagyis a korrepetált diáktársuk félévi érdemjegye jobb legyen, mint az előző év végi osztályzata.
  • az ösztöndíj támogatása elnyerése esetén a támogatott diák vállalja, hogy félévenként írásos beszámolóban tájékoztatja az Alapítvány Kuratóriumát az elért eredményeiről. A beszámolók beadási határideje: 2024. január 29. és 2024. június 21. (A beszámolókat e-mailben az Alkotó Ifjúság Alapítvány képviselőjének Kékes Máriának kell megküldeni a kekes.maria@scheiber.hu e-mail címre)
  • vállalják, hogy figyelemmel óvják társaik és az Iskola értékeit, felszereléseit és berendezéseit.

Az Alkotó Ifjúság Alapítvány Kuratóriuma az első félév végén, az első félévi eredmények és beszámolók alapján értékeli a tanulmányi ösztöndíj pályázatban vállaltak teljesítését.
Amennyiben a tanév során a vállalt feltételek közül bármelyik teljesítése nem sikerül, úgy a kuratórium félévkor megvonhatja a további ösztöndíj fizetését, és a második félévben azt másik, a pályázat során esetleg létszám többlet miatt az ösztöndíjasok közé még be nem került tanulónak ítélheti.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázat három adatlapból áll:

  • tanulói adatlap
  • szülői adatlap
  • osztályfőnöki adatlap.

A pályázat akkor fogadható be, ha a pályázó mindhárom adatlapot határidőben benyújtotta.
A kitöltött adatlapokat az Alkotó Ifjúság Alapítvány képviselőjének Kékes Máriának kell megküldeni a kekes.maria@scheiber.hu e-mail címre.

A pályázat beadási határideje: 2023. szeptember 11. hétfő 12 óra

Bírálat:
A benyújtott tanulói ösztöndíj pályázatokat az Alkotó Ifjúság Alapítvány Kuratóriuma 2022. szeptember 15-i kuratóriumi ülésén tárgyalja és döntést is hoz.

Eredményhirdetés:
A döntést követően az Iskola honlapján.

Események

Közösség