BEMUTATKOZUNK

AZ ISKOLA RÖVID BEMUTATÁSA ÉS HITVALLÁSA

Rólunk

A budapesti Zsidó Gimnáziumot 1919-ben alapították. Épületét, amely korának egyik legmodernebb létesítménye volt, 1923-ban adták át az Abonyi utcában. Demokratikus légkör, a zsidó hagyományok megismertetése és ápolása, az általános emberi kultúra tisztelete ezek jellemezték az iskolát, amelynek falai között sok hazai és nemzetközi elismerést elnyert tudós nevelkedett.

Az 50-es években az épületet államosították, az iskola a Rabbiképző épületébe költözött, és 1965-től Anna Frank Gimnázium néven működött tovább. Az iskola diákjai, különösen a kórus komoly szerepet vállalt a zsidó kulturális életben.

A 80-as években a tanulói létszám növekedni kezdett, így elkerülhetetlenné vált egy új, megfelelő épület kialakítása. Az iskola új épületének fedezetéül az Abonyi utcai alma mater fejében kapott állami kártérítés szolgált.

Csodálatos, modern, jól felszerelt épületünkben a tanítás 1998-ban indult.  Az 1-6. osztályok az 1. emeleten kaptak helyet, a 2. szint a gimnáziumé. A 3. emeletet a kiemelkedő felszereltségű természettudományos előadók és laborok foglalják el. A könyvtár és a rajzolásra, kerámiázásra alkalmas művészeti terem a negyediken, a két, minden modern ismeret elsajátítására alkalmas számítástechnika terem a földszinten várja a tanulókat. 

A 1. szinten található a gyönyörű, hatalmas tornaterem, és konditerem. Az iskolában zárt láncú videórendszer mellett a termekben egyedi videók, iskolarádió működik, az épületben található számítógépek hálózatba kötve, Internet eléréssel szolgálják a modern ismeretek megszerzését. A vallási ismeretek elmélyítését segíti a földszinti imaterem. Az aulát, amely a közösségi események színhelye, Hegyi György festőművész üvegmozaik ablakai díszítik. A 12 törzset és a zsidó ünnepeket ábrázoló ablakok kellemes atmoszférát, az ünnepek közös megünnepléséhez méltó helyszínt biztosítanak.

Az iskola ma Scheiber Sándor nevét viseli. A tanulói létszám alapján igazolva látjuk küldetésünk helyességét, hogy bensőséges, derűs, gyermekszerető légkörben, általános műveltséget és modern ismereteket egyaránt nyújtva, a zsidó vallást és szokásokat ismerő, erős identitású, közösségünk iránt elkötelezett emberekké neveljük a ránk bízott tanulókat.
Scheiber Sándor

Scheiber Sándor

iskolánk névadója

Oktatási rendszerünk

Iskolánk 12 évfolyamos, amely elemi és gimnáziumi képzésre tagozódik. Az alsó tagozaton nagy hangsúlyt fektetünk a közismereti- és készségtárgyak tanulására, az egyéni fejlesztésre. Munkánkat fejlesztőpedagógusok és logopédusok segítik. Az 5. évfolyamtól térünk át a szaktanári rendszerre. A délelőtti tanítást délutáni napközi egészíti ki, melynek keretében az egyéni fejlesztés, önálló tanulás és szabadidős tevékenység egyaránt megtalálható.

Gimnáziumi oktatást 4 illetve 6 osztályos képzés keretében folytatunk, de a 2006/2007. tanévben a 8. osztály nagy létszáma miatt új 9. osztályos tanulókat nem tudunk felvenni. A 7. osztályba viszont várjuk az új diákokat! A hatályos tanterveket követve, a tantárgyakba zsidó témákat integrálva készítjük fel tanítványainkat az érettségire. Diákjaink a kétszintű érettségin sikeresen teljesítettek, valamennyien továbbtanulnak felsőoktatásban vagy felsőfokú szakképzésben. A tanórák mellett pedagógiai tevékenységünk fontos területe a felzárkóztatás csakúgy, mint a tehetséggondozás. A háziversenyek, tanulói pályázatok önálló, kreatív munkára szoktatják a tanulókat.

Képzési formáink
  • Osztálylétszám maximum 24 fő
  • Angol és héber nyelv oktatása kis létszámú csoportokban
  • Úszás, korcsolyázás tanrendbe illesztve
  • A tantárgyakon túli szakkörök
A tantárgyakon túli szakkörök
Sportolási lehetőségek
Könyvtár
Zenei képzés
Ellátás

INFORMÁCIÓK

Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola
Budapest, 1145, Laky Adolf u. 38-40.

+36 1 469 0280 (titkárság)
+36 1 469 0277 (titkárság)
+36 1 469 0281 (házi pénztár)

Száml.sz.: 11714006-20414319
OTP Bank Nyrt
Adószám: 18178254-1-42

OM 064887

Hamarosan